Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Rioleringswerk

De aanleg van rioleringen behoort ook tot onze activiteiten:
-het nieuw aanbrengen of vervangen van het hoofdriool, zowel beton- als pvc-riool;
-het maken van huisaansluitingen;
-aanbrengen van kolken en afvoerleidingen t.b.v. de afwatering van verhardingen.