Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Woonrijpmaken Westwijk ZO fase 1 Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen: woonrijp maken Westwijk ZO fase 1

Onze werkzaamheden bestonden uit:
- grondwerk
- aanbrengen/verwijderen gronddammen
- beschoeiing
- rioleringswerken
- aanbrengen diverse verhardingen