Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Reconstructie Flevolaan e.o. Amstelveen

De reconstructie van de wijk rond de Flevolaan te Amstelveen bestaat uit:
het nieuw aanbrengen van het hoofdriool en de huisaansluitingen, het nieuw aanbrengen van de rijwegen en trottoirs.