Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Herinrichting Gijsbrecht van Aemstelkwartier Ouderkerk aan de Amstel

In opdracht van de Gemeente Ouder-Amstel zijn in de wijk de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- vernieuwen van huisaansluitingen en kolkleidingen;
- opnieuw bestraten van trottoirs, parkeervakken en wegen;
- aanbrengen straatmeubilair;
- groenwerkzaamheden.