Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Herinrichten woonwijk Benningh fase 1 en 2, Ouderkerk a/d Amstel

In opdracht van de gemeente Ouder-Amstel: het opnieuwe inrichten van de woonwijken Benningh 1 en Benning 2 te Ouderkerk a/d Amstel.

De werkzaamheden bestonden uit:

- grondverzet
- herstellen kolkaansluitingen
- herstellen huisaansluitingen
- aanbrengen kantopsluitingen
- aanbrengen elementenverharding
- bijkomende werken