Aannemingsbedrijf J van Ingen BV

Grondwerk

De start van de meeste wegenbouwwerken en bouwactiviteiten is het uitvoeren van grondwerk.
Wij kunnen bouwputten uitgraven, funderingen vrijgraven, grondwerk t.b.v. aan te brengen rioleringen uitvoeren.
Het grondwerk ten behoeve van bouwrijp en woonrijp maken voor nieuwe woonwijken behoort eveneens tot onze werkzaamheden.
Ook grondwerkzaamheden/funderingswerkzaamheden voor de aanleg van wegen, fiets- en voetpaden voeren wij uit.